Riskli Yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde Çatı Arası Piyeslerinin, bağımsız bölüm olarak Çatı Katı şeklinde bağımsız bölüm olarak Çatı Katı şeklinde düzenlenmesine yönelik yazılı Teklif

CHP Meclis Üyesi Asım Güven’in vermiş olduğu önerge

ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA              

KONU : Riskli Yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde Çatı Arası Piyeslerinin, bağımsız bölüm olarak Çatı Katı şeklinde düzenlenmesine yönelik yazılı Teklif 06.01.2021

TEKLİF :

 Deprem gerçeği göz önüne alınarak, kentsel dönüşümü hızlandırabilmek ve riskli yapılar yerine sağlam yapıları inşa edebilmek adına, mevcut planda kat sayıları değiştirilmeden, çatı aralarının bağımsız kat olarak kullanımına yönelik aşağıdaki teklifi sunmaktayız. İlçemizde Mevcut proje uygulamasına göre çatı arası piyesler bir alt kata bağlı olarak dubleks şeklinde uygulanmaktadır. Ancak zaman içinde projeye çoğunlukla uyulmadığı ve çatı piyeslerinin çatı katı haline getirildiği hatta çoğunlukla bağımsız bir kat haline getirildiği hatta proje dışı , hisse karşılığı farklı kişilere satıldığı bilinmektedir. 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm için yapılan müracaatlarda çatı katlarının yeniden çatı piyesi haline getirilmesi ön görüldüğünden önceki projelerine göre fiilen çatı katı olarak yapılan veya bağımsız kat haline getirilen çatı katı malikleri ile diğer bağımsız bölüm malikleri arasında ihtilaf doğmakta ve kentsel dönüşümün önünde engel oluşturmaktadır. Yine bu yerlerin değerlendirilmeye alınmaması müteahhitlerle arsa sahipleri arasında kat karşılığı sözleşmelerinde oransal sorun ve sözleşmede icap ve kabulde zafiyet yaratmaktadır. Kentsel dönüşümün hızlandırılması bakımından 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilen ve yıkılıp  yeniden yapılması durumunda  çatı katının bağımsız olarak kullanımını teklif etmekteyiz. Bu konuda çalışma yapılmasını ve 1/1000 lik planlara not olarak eklenmesini , İBB ye 1/5000 lik planlara bu konuda not eklenmesinin talep edilmesini teklif etmekteyiz.

Böylece ;

  • Mevcut çatı uygulamasıyla erişilemeyen alanlar kullanılabilir ve konforlu hale gelecektir.
  • Çatı piyeslerini alt kat ile ilişkilendirme zorunluluk olmaktan çıkarıldığında, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına uygun dairelerin oluşumu ile çatı katları, en az diğer katlardaki kadar değerli hale getirecektir.
  • Çatı katlarının yeterli düzeyde aydınlık ve temiz hava almasını sağlanacaktır. Böylece bu tarz mekânlardaki yaşam cazip, konforlu ve sürdürebilir şartlara kavuşacaktır.
  • Müteahhitlerle arsa sahipleri arasından uzlaşma kolaylaşacaktır.
  • Halen son katların ara katlara göre daha düşük olan kira ve satış bedellerinin yükselmesini sağlayacak , çatı katlarını cazip hale getirecektir.
  •  Bu düzenleme ile tasarlanan çatı katları kentsel dönüşümü hızlandırmak ve teşvik etmek açısından ekonomik bir değer  katacaktır.
  • Teklif edilen bu düzenlemeyle fiili durum yasal hale getirilecektir
  • . Proje dışı kaçak olarak yapılan eklemeler mimari estetik açısından görüntü kirliğine sebebiyet vermekte böylece görüntü kirliliği de ortadan kalkacaktır.
  •  Yukarıda izah edilen yazılı teklif önergemizin değerlendirilmek üzere Başkanlık Makamına havalesini arz ederiz. 06.01.2021

CHP GRUBU MECLİS ÜYELERİ  HASAN HÜSEYİN ÜSKÜDAR ,İSMAİL TERZİ, ASIM GÜVEN,DÜZGÜN KAYA, METİN GAZİOĞLU,HASAN ALİ HAYIROĞLU ,SELAMETTİN YENİYOL,BESTE DEDE            SÜLEYMAN ULUOCAK,CEMAL  AYDAR, EYÜP CANKURTARAN ŞEMSETTİN LOKLAR       SATILMIŞ ORAL, İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ  /   MUSTAFA GÜRELER

 

Bir cevap yazın