2021 Yılı Ocak ayı Birinci Birleşiminde Zeytinburnu Meclisine Veliefendi İşçi Bloklarının Kentsel Dönüşüm sorununu gündeme getirdik.

Veliefendi  işçi blokları ile ilgili Önergem

Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığına

Konu: Veliefendi  işçi blokları

04.01.2021

Veliefendi  işçi blokları 1960 yıllarında yapılmış Beton mukavemeti ve demir dayanımı kalmamış binalarla dolu olan bir bölge.İnsanlar deprem olmasa bile binaların her an yıkılacağını biliyorlar.

Deprem dönüşümü için iki şeye gerek vardır. Devletin niyeti  ve halkın deprem güvenliği ihtiyacı. Halkın sözcüsü olan  Belediyeler deprem güvenliği ihtiyacını  ısrarla Devlete iletmeli ve Devleti göreve çağırmalıdırlar.

İstanbul’da deprem olmadan bazı  binaların Devlet tarafından yıkılıp ,yapıldığı bir gerçektir. Devletin bu uygulamasının İstanbul’da yaygınlaştırılması,depreme güvenli olmayan  yapıların yıkılıp yeniden yapılması ve mülk sahiplerinin 7269 sayılı kanuna göre faizsiz ve uzun vadeli borçlandırılması halinde ilçemizdeki ve   İstanbul’daki binalarımızın deprem riski azalacaktır.

Veliefendi işçi blokları ile ilgili;

  1. Bu bölgeyle ilgili Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar nelerdir.
  2. Veliefendi  işçi bloklarının mevcut yapı stoğu nedir
  3. Mevcut bağımsız konut sayısı nedir
  4. Mevcut dükkan sayısı nedir.
  5. Veliefendi işçi bloklarının Meri planı nedir?
  6. Veliefendi işçi blokları ile ilgili olarak kentsel dönüşüme yönelik bir emsal artışı yapılmış mıdır? Yapılmamışsa Yapılacak mı?
  • UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR 7269 sayılı kanundan buradaki halkımız faydalandırılabilir mi?Sorularımın cevaplandırılması için

önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim

Bir cevap yazın