Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84.yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Mehmet Akif Ersoy

Milli ve manevi değerlerimizi ihtiva eden şiirleri; insan, millet, vatan, bayrak sevgisiyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle,minnetle anıyoruz.

Mehmet Akif Ersoy’un Doğumu

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya geldi.Şairimizin babası Tahir Efendi, annesi Emine Cemile Hanımdır. Babası Fatih Medresesi müderrislerindendir. Annesi ise Buharalı Mehmet Efendinin kızıdır.

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı

Eğitim Hayatına 1878 yılında 4 yaşında başlayan Mehmet Akif Ersoy  Emir Buhari’de yer alan Mahalle Mektebi ilk eğitime başladığı yerdir. Mahalle Mektebinde iki yıl eğitim aldıktan sonra  Fatih İptidaisine geçer. Babasından Arapça dersleri almaya başlar.

Orta okul sonrasında dönemin en gözde okullarından biri olan Mekteb-i Mülkiye’nin ali kısmına başlar. Babasının vefat etmesinin ardından ise Halkalı’da yer alan Baytar Mektep-i Ali’ne parasız yatılı olarak girmiştir. Şairimiz veterinerlik fakültesini birincilikle bitirir.

1893 yılında ise Ziraat Nezareti Umur-u Baytariye Şubesinde göreve başlar. 1913 yılında ise bu görevden istifa etmişti.

1898 yılında evlendi. Aynı yıllarda Resimli gazetede, Maarif Dergisinde şiirleri yayınlandı. Ayrıca Arapça, Fransızca ve Farsçadan da çeviriler yapmakta idi.

Veteriner olarak göreve başladığı ilk yıllar da  bile daha çok şairliği ile tanınmıştır. 1906 yılında Halkalı Baytar Mektebi’nde, 1908 yılından sonra ise Edebiyat Fakültesinde öğretmenlik yapmıştır.

1920 yılına gelindiğinde ise Mehmet Akif Ersoy Burdur milletvekili olarak meclise girdi. 1921 yılında para ödülü almamak şartı ile milli marş yarışmasına katılmayı kabul eder. Milli marşımızı kahraman ordumuza ithaf etmiştir. 12 Mart 1921 günü ise şiiri milli marşımız olarak kabul edilir. Ödül olarak verilen 500 lirayı ise Hilal-i Ahmet ve Darül- Mesai Vakfına bağışlamıştır.

Abbas Halim Paşa’nın daveti ile 1923 yılında Mısır’a giden milli şairimiz Camiül- Mısriyye Üniversitesinde 1929 ile 1936 yılları arasında Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmıştır. 17 Haziran 1936 yılında İstanbul ‘a dönen Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 yılında vefat etmiştir.

Kabri Edirnekapı Mezarlığında bulunmaktadır.

Bir cevap yazın